Меню
Ваша корзина

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти 

Загальні положення 

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією «Книжкова імперія», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://ibook.com.ua (далі - «Інтернет-сайт»). 

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, зазначеним на Інтернет-сайті Продавця. 

Поняття і визначення 

2.1. У цієї оферти, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають наступні значення: 

* «товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» - у відповідності з Законом України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом вчинення електронного правочину.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведення оплати.

Предмет Договору 

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити  та прийняти Товар на умовах даного Договору. 

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі: 

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення 

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет- магазину і який є у наявності. 

4.2. Кожна позиція може бути представлена у замовленні в будь-якій кількості. 

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця у відомість (за телефоном або через електронну пошту). 

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення. 

Порядок оплати замовлення 

Накладеним платежем 

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок у гривнях. 

5.2. При не надходженні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення. 

Умови доставки замовлення 

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних  компаній, де і здійснюється видача замовлень. 

6.2. Разом з замовленням Покупцю надаються документи згідно законодавства України. 

Права та обов'язки сторін: 

7.1. Продавець має право: 

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний: 

- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього договору.

- перед оформлення замовлення ознайомиться і погодиться з умовами доставки, оплати, повернення товару та умов надання послуг, зазначених на сайті Інтернет Магазину, а також в цьому договорі. У разі незгоди з умовами, відмовитися від оформлення замовлення.

7.3. Покупець має право: 

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін 

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством  України. 

8.2. Продавець не несе відповідальності за: 

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначне невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно з-за різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставку товару), які

відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

- зміст та контент товарів належної якості, виробником яких не є продавець.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (навіть якщо під його логіном перебувало інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності. 

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами. 

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів. 

Інші умови 

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в 

даний договір за умови попередньої публікації його на сайті https://ibook.com.ua 

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет. 

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати 

товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку,  зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «ПРО захист персональних  даних». 

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду 

Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) та умовами зазначеними на 

сайті Інтернет магазину. 

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, у відповідності зі ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» 

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 

9.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін. 

9.8. Умови доставки товарів зі складу видавництва

До даної категорії товарів відносяться товарні позиції зі статусом "на складі видавництва". Замовлення товару зі складу видавництва, здійснюється після передоплати клієнтом 20% від вартості товару. 

Терміни поставки товарів за попереднім замовленням становить - до 8 тижнів, з дати оплати передоплати.

1) у разі, якщо товар не був поставлений нами в обумовлений час, клієнт має право вимагати повернення внесеної суми передоплати (20% від вартості товару).

2) у разі відмови Клієнта від покупки товару в період зазначених термінів поставки, сума оплаченої передоплати (20% від вартості товару) не повертається.

3) у разі неповної комплектації (поставки) книг по перезамовленню, клієнту відвантажуються готові до відправлення книги за вартістю, зафіксованою на момент оформлення замовлення. Якщо сума передоплати перевищує вартість відправлених книг, різниця повертається.

4) книги привезені за попереднім замовленням обміну та поверненню не підлягають.

Порядок повернення товару належної якості 

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України. 

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця. 

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет- магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцю. 

10.4 Цифрові книги / аудіокниги не підлягають поверненню або обміну. У разі оплати клієнтом за надання доступу до скачування контенту і неможливості його безпосередньо завантажити з технічних або будь-яких інших причин (що виникли на стороні і з вини покупця), повернення грошових коштів не проводиться, А Контент буде вважатися отриманий належним чином.

Строк дії договору 

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію". 

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін  до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів 

11.3. Сторони мають право розірвати даний договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України. 

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «Книжкова імперія» на офіційному інтернет-сайті https://ibook.com.ua, має право, у відповідності з законодавством України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару. 

ФОП Муравський О. В. 

Юридична адреса: 08150 м. Боярка. вул. С. Петлюри 1 кв. 6